Partners

Deze campagne is tot stand gekomen vanuit het Nationaal Plan Zwemveiligheid, opgesteld en gecoördineerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid, in samenwerking met onder andere:

Kijk voor informatie over aangewezen zwemwaterlocaties ook op www.zwemwater.nl.

Heb je interesse in de campagne? Neem dan contact met ons op.